iets

iets
iets1{{/term}}
〈het〉
something
voorbeelden:
1   een mysterieus iets something mysterious, a mysterious something
     dat is een vervelend iets that is a nuisance
————————
iets2{{/term}}
〈bijwoord〉
a bit/littleslightly
voorbeelden:
1   als zij er iets om gaf if she cared at all
     we moeten iets vroeger weggaan we must leave a bit/slightly earlier
————————
iets3{{/term}}
〈onbepaald voornaamwoord〉
[enig ding] something〈in ontkennende/neutraal vragende zinnen〉 anything
[een ding in meer bepaalde opvatting] something〈in ontkennende/neutraal vragende zinnen〉 anything
[een beetje] somethinga little/bit
[heel wat] somethingquite a bit
[zaak, persoon van betekenis] something〈persoon ook〉 somebody
voorbeelden:
1   wij hebben met kerst voor 't laatst iets van haar gehoord we last heard from her at Christmas
     hij heeft iets 〈ondefinieerbare kwaliteit〉 he has something about him; 〈irritatie〉 something's bothering him; 〈ziekte〉 something's the matter with him
2   zijn houding heeft iets brutaals there is a touch of insolence in his manner
     iets lekkers/moois something tasty/beautiful
     ze heeft iets met hem she's got something going with him
     als er iets is dat ik haat if there's one thing I hate
     daar zit iets in there's something in/to that
     iets dergelijks something like that/of the sort
     dat is iets anders that's something else/different; 〈figuurlijk〉 that's another/a different matter
     en dan (is er) nog iets and another thing
     ik hoorde zo iets I was told as much, I heard something to that effect
     zo iets heb ik nog nooit gezien I have never seen anything like it
     er is ook nog zo iets als there is such a thing as
     zo iets doet men niet that's not done
     ‘Bedoel je X?’ ‘Zo iets, ja’ ‘Do you mean X?’ ‘Something like that’
     (echt) iets voor jou 〈het zal je aanstaan; ook schertsend〉 that would suit you, that's (right) up your street; 〈van jou te verwachten〉 that's just like you
3   iets van iemand (weg) hebben be rather like someone
     beter iets dan niets something is better than nothing
4   zij kan iets she's good
5   dat wil zeker wel iets zeggen that is saying a good deal

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • IETS — [Abk. für engl. inelastic electron tunnelling spectroscopy = Spektroskopie unelastisch tunnelnder Elektronen]: in der Oberflächenanalyse selten benutzte Variante der ↑ Elektronen Spektroskopie, bei der Auftrittspotentiale gemessen werden …   Universal-Lexikon

 • IETS — abbr. Interim European Telecommunications Standards (GSM, Mobile Systems) …   United dictionary of abbreviations and acronyms

 • iets — wansani …   Woordenlijst Sranan

 • wat meer / iets meer — ptyinso moro …   Woordenlijst Sranan

 • Inelastic electron tunneling spectroscopy — (IETS) is an experimental tool for studying the vibrations of molecular adsorbates on metal oxides. It yields vibrational spectra of the adsorbates with high resolution ( …   Wikipedia

 • List of Dutch Top 40 number-one singles of 2005 — These hits topped the Dutch Top 40 in 2005 (see 2005 in music). Issue Date Artist Song 1 January No Top 40 appeared 8 January Raffish Plaything 15 January Artiesten voor Azië Als je iets kan doen (If You Can Do Something) 22 January Artiesten… …   Wikipedia

 • Dutch grammar — series Dutch grammar Dutch verbs Dutch conjugation t kofschip T rules Dutch nouns Dutch declension Gender in Dutch grammar Dutch orthography Dutch dictionary IJ Dutch phonology …   Wikipedia

 • Grammaire Néerlandaise — le contexte de l article peut être trouvé dans les articles suivants : Grammaire et Néerlandais. Sommaire 1 Morphologie 1.1 Le déterminant 1.2 L article 1.2.1 …   Wikipédia en Français

 • Grammaire neerlandaise — Grammaire néerlandaise le contexte de l article peut être trouvé dans les articles suivants : Grammaire et Néerlandais. Sommaire 1 Morphologie 1.1 Le déterminant 1.2 L article 1.2.1 …   Wikipédia en Français

 • Grammaire néerlandaise — le contexte de l article peut être trouvé dans les articles suivants : Grammaire et Néerlandais. Sommaire 1 Morphologie 1.1 Le déterminant 1.2 L article 1.2.1 Het ou …   Wikipédia en Français

 • David Van Orliens — Les défenses du fort de Liefkenshoek David van Orliens ou David van Orléans, né en 1579, (parfois 1570) mort en 1652 (parfois 1641) est un ingénieur militaire hollandais du XVIIe siècle, compagnon de Simon Stevin et de Jacques Aleaume …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”